expertise en opleverkeuring door de

vakfederatie Rietdekkers

Een opleverkeuring verschaft zekerheid over de uitvoering en kwaliteit van het nieuw gedekte dak. Tijdens de keuring wordt het dak beoordeeld op alle relevante kwaliteits en levensduur aspecten. Er wordt gekeken of de werkzaamheden voldoen aan de eisen en uitvoeringsrichtlijnen van de Vakfederatie Rietdekkers en het riet wordt visueel op kwaliteit beoordeeld. De keurmeester klimt op het dak om de beoordeling goed uit te kunnen voeren. Er wordt tevens gekeken of de rietdekker aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. De keuring wordt schriftelijk vastgelegd, iedere belanghebbende kan opleverkeuringen opvragen volgens de kwaliteitseisen en uitvoeringsrichtlijnen van de Vakfederatie aanvragen.Een professioneel aangebracht rieten dak,

is een verantwoorde investering voor jaren!


​​​​​​​​​​​​​​Kwaliteit

geborgd in

vakmanschap