niemand is onbereikbaar voor gods liefde

Wie is de MAF en wat doen ze?

Stichting Mission Aviation Fellowship Nederland is een onderdeel van een wereldwijd netwerk van autonome MAF organisaties. Door MAF worden luchtverbindingen verzorgd in 30 landen. MAF piloten vliegen met ruim 130 vliegtuigen specifiek voor hulporganisaties en kerken naar ziekenhuizen, vluchtelingenkampen en honderden andere afgelegen bestemmingen wereldwijd.

Daarnaast levert MAF op verschillende plaatsen logistieke ondersteuning en onderhoudt kortegolf radionetwerken en e-mailsystemen ten behoeve van communicatie met plaatsen die van de buitenwereld zijn afgesneden.


Ruim 1.000 organisaties wereldwijd maken gebruik van de diensten van MAF, van kleine lokale tot grote internationale organisaties als UNHCR, World Vision en Medair. Vaak zijn de MAF vliegtuigen voor mensen de enige verbinding met de bewoonde wereld.

visie en doel van MAF

- MAF wil Gods liefde delen door gebruik te maken van luchtvaart en technologie.

- MAF wil in Zijn naam mensen in afgelegen gebieden helpen hun lichamelijke en geestelijke nood te lenigen.

- MAF Nederland wil dit verwezenlijken door het geven van voorlichting, het werven van fondsen en het begeleiden en uitzenden van mensen die zich door God geroepen weten voor het werk van MAF

waarom draag ik
de maf een warm
hart toe?


Om te beginnen, Gods liefde heeft mijn leven veranderd! En ik gun zo, dat iedereen het Goede Nieuws van Jezus te horen zal krijgen. MAF verwezenlijkt mijn verlangen door humanitaire hulp te bieden en Bijbels te verspreiden, en nog veel meer mooie projecten. Ik draag de MAF een warm hart toe omdat elk mensenleven waardevol is! Zelf ben ik geïnspireerd door een tekst uit de Bijbel: Span je in om met je handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. (Efeze 4:28) Daarom vind ik het belangrijk om projecten van MAF financieel, en met gebed van harte te ondersteunen. Ik hoop dat ik een heel klein verschil mag maken door mijn lidmaatschap. Het werk wat MAF mag doen is zo bijzonder!

Mag ik u het werk en de missie van maf van harte aanbevelen?

U kunt eventueel samen met mij mee naar een vliegarrangement op vliegveld Teuge. Hier krijg u een presentatie van het werk van MAF, maaltijd en drankjes, 30 minuten vliegen en een briefing (waardoor het vliegen nog meer voor u gaat leven) Gratis, gezellig en inspirerend!