​​​kennis van riet: 1e kwaliteit

Rietkwaliteit is meetbaar. Bepalende factoren zijn de snijhoogte en het zoutgehalte, deze zijn wetenschappelijk te beoordelen. Als gecertificeerd rietdekker weet ik wat de kwaliteit van riet bepaald, hoe ik een partij riet moet beoordelen, aan welke voorwaarden de inkoop moet voldoen en hoe je uiteindelijk voor de juiste partij riet zorg.

Fantastisch mooi

natuur product

Phragmites australis

Wat is nu een goede bos riet? In riet zit veel kwaliteitsverschillen. Dat heeft te maken met het land van herkomst, zoet of zout water waarin het groeit, of hoe het seizoen is geweest. Als rietdekker gaan er duizenden bossen door je handen, en weet je inmiddels goed wat wel en niet goed riet is.

Het meest verwerkte riet komt uit China, Nederland en Oostenrijk.

Riet is een natuurproduct, wat van jaar tot jaar en van groeiplaats tot groeiplaats grote verschillen kan laten zien in kleur, lengte en dikte. Dit is soms op een nieuw dak goed te zien, een zogenaamd dambord patroon. Dit zegt niets over de kwaliteit van het gebruikte riet en trekt in het eerste jaar weg.​​​​​​​


Kwaliteitseisen opgesteld door de

Vakfederatie Rietdekkers

kwaliteits criterium


- Er dient met zoetwaterriet van eerste kwaliteit gewerkt te worden.

- Het mag niet verbroeid, beschimmeld of verrot zijn vermengd met stoppels,

onkruid, ruigt of dergelijke.

- Goed geschoond en uitgekamd.

- Het riet moet droog en laag bij de grond gemaaid zijn.

- En droog opgeslagen, op pallets tegen optrekkend vocht.

- Het riet dient recht te zijn, vooral onder aan de stengel.

- Een harde grens van maximaal 18 % vocht percentage.


Samengevat:

Wij gaan voor de hoogste kwalteit, alleen het beste riet mag op het dak!

Van zoet water, diep gesneden, niet te fijn, en fatsoenlijk geschoond riet,

en het dak zal zo lang liggen als het zou moeten.

Een nieuwe partij riet mag een maximale vochpercentage hebben van 15 %.​​​​​​​​​​​​​​

In mijn vrije tijd wandel ik graag door de rietvelden!

en geniet ik van de prachtige natuur