​​​​​​​Levensduur van het dak​​​​​​​

Verantwoorde investering
voor jaren

Een rieten dak - mits goed ontworpen, vakkundig aangebracht en goed onderhouden - is een verantwoorde investering voor jaren. De levensduur zou minimaal 25 jaar moeten zijn, maar 40 jaar of langer is geen uitzondering. Garanties voor een bepaalde levensduur zijn zelden te geven; de levensduur van een rieten dak is immers afhankelijk van vele factoren. Al deze factoren komen neer op het principe dat hoe droger het dak blijft, des te langer het dak meegaat.

De potentiële levensduur van een rieten dak hangt af van veel factoren, waaronder:

1

De hellingshoek van het dak in combinatie met de lengte van het dakvlak.

2

De gekozen onder-constructie i.c.m. het gebruik van het onderliggende pand.

3

Het hangt ook af van de toepaste detailleringen op, van en aan het dak.

4

De ligging, de hoeveelheid wind, zon en bomen rond het pand.

5

De oriëntatie ten opzicht van de zon (noord- of zuidkant).

6

Het hangt af van het vakmanschap van de betreffende rietdekker.

7

Daarnaast hangt het ervan af welk riet er gebruikt wordt.

8

En als laatste is het gepleegde onderhoud ook van belang.

een duurzaam dak scoort op alle factoren goedScoort een dak op één factor slecht,
kan dat al desastreus zijn.
Alle levensduur bepalende factoren komen neer op het principe: hoe droger het rieten dak is en blijft, hoe langer de levensduur. Het maken van een goed rieten dak met een zo hoog als mogelijke levensduur is een samenspel tussen architect, bouwer, rietdekker en eigenaar. Indien een goed ontwerp, op de juiste wijze gebouwd, door de rietdekker volgens de eisen en met een eerste soort riet gedekt, en door de gebruiker van het pand zorgvuldig onderhouden wordt, dan haalt men een lange levensduur.


de meest bepalende factor
​​​​​​​voor de levensduur

de hellingshoek van een rieten dak

Des te steiler het dak, des te sneller het water afgevoerd kan worden en hoe minder diep het water in het dak kan dringen. Gevolg: het dak blijft droger. Omgekeerd geldt hetzelfde: hoe flauwer de dakhelling, hoe langer het duurt om water af te voeren en hoe dieper het water in het dak kan dringen. Gevolg: Het dak blijft natter. Hoe droger het dak is hoe langer het mee gaat. De lengte van het dakvlak en de hellingshoek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus hoe langer en hoe flauwer des te korter de levensduur.

voor een gemiddeld rieten dak wordt een hellingshoek van tenminste 45 graden geadviseerd

De levensduur is zelfs zo afhankelijk van de hellingshoek dat men zeer grof het volgende staatje kan hanteren: (bron VFR)

NB: onder de 25 graden riet nooit toepassen!

De hellingshoek van de rietstengel is zo'n 13-17 graden minder steil dan de hellingshoek van het dakvlak.​​​​​​​

Helling dak

25 graden

30 graden

45 graden

50 graden

Helling stengels

8-14 graden

12-16 graden

28-32 graden

33-38 graden

Levensduur

tot 10 jaar

8-18 jaar

20-40 jaar

30-50 jaar

Gem. levensduur

5 jaar (sterk af te raden)

12 jaar (korte vlakken)

28 jaar

40 jaar

Minimummaten
Hoe steiler, hoe beter

Omdat de levensduur van het rieten dak zo duidelijk van de hellingshoek afhangt is het vooral een gewetensvraag hoe vlak men het dak durft te maken. Aannemers en architecten durven hierin vaak verder te gaan dan rietdekkers. Ook hangt de minimum hellingshoek van de vorm en de lengte van het dakvlak af. De Vakfederatie Rietdekkers houdt als absolute minimum hellingshoeken aan:


- Voor ronde dakkapellen (hier kan het water zijdelings weg): 30 graden

- Voor korte dakvlakken (tot 2,5 m, van nok-onderkant vlak): 30 graden

- Voor alle andere dakvlakken ten minste: 45 graden

Er zijn 2 soorten levensduur: functioneel en estetisch.

Functioneel: hoe lang blijft het dak waterdicht (gemiddeld meer dan 35 jaar). Esthetisch: een nieuw dak is mooier dan een oud dak.


De belangrijkste factor is de hellingshoek van het dak. Een steilere hellingshoek zorgt ervoor dat hemelwater kan worden afgevoerd voordat het binnendringt in het rietpakket, wat schadelijke gevolgen heeft voor het riet. Voor een gemiddeld dak wordt daarom een hellingshoek van minimaal 45 graden geadviseerd.


Voorbeeld waar het functioneel absoluut nodig is.

Duurzaam advies: een koperen kil

Een kilkeper is een inwendige hoek in het dak. Dit is als het ware een watergoot, omdat het water van twee dakvlakken, als het ware als door een vergaarbak, naar beneden gaat. Daarom is een kilkeper een zwakke schakel van een rieten dak, en vraagt als eerste om onderhoud. Om hier definitief vanaf te zijn, is het mogelijk om een koperen kil te maken. Op deze manier ligt al het riet recht. (met de snelste waterafvoer naar beneden) En geen riet slijtage meer!

Dat is pas helemaal duurzaam aangepakt!


Samengevat:

Uiteindelijk gaat het om de hellingshoek van de individuele rietstengel. Daardoor spelen ook de dak dikte in relatie met de lengte van de rietstengel een rol. Hoe groter de hellingshoek van de individuele rietstengel des te geringer de indringdiepte van het hemelwater, des te sneller zal een rieten dak na een regenbui weer droog zijn. Des te langer gaat het dak mee.
Voor een "normale" levensduur moet de rietstengel een afschot hebben van 30 graden of meer. Is de helling te flauw? Waarschuw op papier of maak het niet!

Een desastreus voorbeeld

Dit is een voorbeeld van een dakvlak bovenop een dakkapel. Het regenwater zakt zo diep in het riet dat het zelfs aan de binnenkant nat was. Hellingshoek dakkapel 21*, dak 34 cm dik, hellingshoek van de rietstengel: 2,7*! Hier moest het riet na een half jaar vernieuwd worden, omdat er veel te kort riet was verwerkt.


Bij het vernieuwen van dit dakkapel heb ik heel lang riet gebruikt, en EPDM ingedekt, zodat je het maximale afschot op de stengel creëert.