cursus 'de kwaliteit van riet' gevolgd bij de

vakfederatie Rietdekkers


​​​​​​wat is nu een goede bos riet?

De kwaliteit van riet is meetbaar.

De meeste bepalende factoren in de kwaliteit van een partij riet zijn de snijhoogte en het zoutgehalte van het riet,

deze zijn wetenschappelijk te beoordelen. Maar voor de rietdekker is de eerste en belangrijkste rol weggelegd,

het beoordelen van de partij die hij gaat verwerken.

​​​​​​​


Na het volgen van deze curus heb ik als rietdekker het volgende geleerd:

- Wat de kwaliteit van riet bepaalt.

- Hoe deze gemeten wordt en hoe deze kennis tot stand gekomen is.

- Hoe hij een bos en/ of een partij riet moet beoordelen.

- Aan welke voorwaarden zijn inkoop moet voldoen.

- Hoe hij uiteindelijk zorgt voor de juiste partij op de bouwplaats.


De wetenschappelijke conclusies die uit het onderzoek getrokken kunnen zijn: - Elke rietstengel bevat een hoeveelheid zout (gemeten in de vorm van het gehalte aan natrium). - In de rietstengel bestaat een zoutgradiënt (hoe verder van de stoppel hoe lager het zoutgehalte). - Zout kan uitspoelen, op het veld en later ook op het dak. - Hoe meer zout, hoe meer vocht door de rietstengel wordt opgenomen, bij een bepaalde vochtbelasting. - Hoe meer zout, hoe slecher- en dus langzamer dit vocht weer wordt afgestaan (slechtere droging) - Hoe meer zout, hoe hoger de afbraaksnelheid van het riet. - Zout in riet heeft geen enkele conserverende werking ( in de range van 0,03 % tot 2,0 % natrium.​​​​​​​Samengevat:

Hoe meer zout, hoe vochtiger het riet gemiddeld is, en dus hoe slechter de kwaliteit, en des te minder duurzaam het riet op het dak zal zijn.

Dus: hoe meer zout, hoe korter het riet zal liggen.

Conclusie: De kwaliteit van riet hangt af van het volgende:

- Het zoutgehalte - Hoe lager hoe beter - Drempelwaarde 0,10% Natrium

- Het ligninegehalte - Hoe hoger hoe beter. Drempelwaarde 13% lignine

- Het stikstofgehalte - Hoe lager hoe beter - Drempelwaarde C/N = 225

- De diameter van de rietstengel - Hoe groter hoe beter - Drempelwaarde 4,3 mmHet was een leerzame studiedag!