Hoe brand-
veilig is riet

brand - veiligheid van een rieten dak

Hoe zit het met de brandveiligheid? Het is een van de meest gestelde vragen als rieten daken ter sprake komen. Een begrijpelijk vraag, want riet is nu eenmaal een brandbaar materiaal. Toch moet het brandgevaar niet worden overdreven als men de juiste maatregelen neemt. Te weinig mensen weten dat een rieten dak tegenwoordig brandveilig kan worden toegepast. Het schroefdak op dakelementen is een brandveilig dak. De gesloten onderconstructie is luchtdicht, waardoor ingeval van brand, geen zuurstof aan de brandhaard wordt toegevoegd. Zo’n rieten dak kan gemakkelijk worden geblust. Het riet zal slechts gaan smeulen of dooft zelfs. Een rieten dak op een gesloten ondergrond is overigens zonder premieverhoging te verzekeren tegen brand.

Een rieten schroefdak is brandveilignet zo veilig als een pannendak

Het brandrisico van een rieten dak (Bron VFR)
Alle traditionele gebonden daken hebben een groter brandrisico dan schroefdaken. Bij een traditioneel gebonden dak wordt door de open onderconstructie steeds zuurstof aangezogen wat het vuur zal aanwakkeren. Bliksemafleiders en vonkenvangers op de schoorsteen zijn middelen om brand te voorkomen. Verder zijn sprinklerinstallaties voor rieten daken in ontwikkeling. Deze sprinkler wordt ingebouwd in de rietvorsten van het dak.

Het brandrisico is dus het beste te beperken door een gesloten constructie toe te passen.


brandvertrager

In de praktijk blijkt dat een additionele behandeling met een brandvertrager weinig toevoegt aan de brandveiligheid van het schroefdak. In het bouwbesluit (versie 2003, artikel 2.85) wordt bepaald dat een dak niet brandgevaarlijk mag zijn wanneer het pand is gelegen binnen 15 meter van de perceelgrens. Een rieten dak behandeld met een goedgekeurde brandvertrager voldoet aan deze eis. Geen enkele gemeente in Nederland mag voor een dergelijk rieten dak een bouwvergunning weigeren. De Vakfederatie Rietdekkers betwijfelt aan het nut van de toepassing van brandvertragende coatings. Overigens kan deze brandwerende coatings schadelijk zijn voor het rieten dak.


samengevat:

Een traditionele rieten kap; brand - gevaarlijk

Een schroefdak rieten kap; brand - veilig

Preventie-tips voor huizen met een rieten dak ››

Bron: Univé

1

De eerste en misschien wel de belangrijkste tip: gebruik je houtkachel vooral niet als het al een langere tijd droog is geweest.

2

Let ook goed op wat er gebeurt in je omgeving. Want brandgevaarlijke activiteiten daar kunnen evengoed brand veroorzaken.

3

Laat minstens één keer per jaar de schoorsteen vegen en de vonkenvanger schoonmaken en laat min. een keer per vijf jaar het rookkanaal inspecteren.

4

Zorg dat je goede detectie- en blusmiddelen hebt voor als het toch misgaat. Want hoe eerder je de brand opmerkt, hoe beter het is.

5

Gebruik de Zwitserse methode om het houtvuur aan te steken. Deze methode zorgt ervoor dat het vuur na enkele minuten rookvrij is.

6

Laat het haardvuur niet smeulend achter, maar laat het echt uitbranden. Of doof het met zand of zout. En ga zorgvuldig om met de as.

7

Stook in je haard alleen droog, schoon en ongelakt hout en gebruik geen spiritus of andere vloeibare brandstoffen.

Verzekeringspremie

Wist u dat het tegen brand verzekeren van een huis met een schroefdak kan tegen hetzelfde tarief als een huis met een pannendak.


luxueuze,
exclusieve
uitstraling

en hoge esthetische waarde