mijn christelijke identiteit

Mijn liefde voor God is zo groot,

dat ik het een duidelijke stempel in mijn leven wil geven.

'Ik vind het belangrijkste,
hoe god naar mij kijkt'

'Torenhoge ambities, het perfecte plaatje, reputatie, de grote invloed van buiten; ik herken het allemaal. Het zit in ons mensen om de beste te willen zijn. Maar als je blijft vergelijken, word je nooit blij met wie je bent. Het is belangrijk dat je weet waarin je identiteit ligt. Ik vind het belangrijker hoe God naar mij kijkt. Wat de rest dan over mij denkt of vind, is niet bepalend. In Christus ben ik goed genoeg. Dat neemt een zekere druk weg. Ik mag doen wat ik leuk vind, niet wat anderen van mij verwachten. ​​​​​​​


Ik geniet van de gaven en talenten die ik van God heb ontvangen, en wil hier graag mee woekeren, en deze gebruiken tot eer van God!


En waarom is dit zo belangrijk voor mij? ​​​​​​​

Graag wil ik iets vertellen over mijn identiteit. Ik ben een positief overtuigd christen en kom hier openlijk voor uit. Ik vind het belangrijk om kleur te ​​​​​​​bekennen midden in deze maatschappij. Dit probeer ik in de praktijk van alle dag zichtbaar te laten worden door vriendelijk te zijn, net taalgebruik te hanteren, een ander liefhebben en om te zien naar mensen die het moeilijk/ minder hebben.

Mijn identiteit is ten diepste wie ik ben en daar schaam ik me niet voor.

Het Evangelie van Christus is immers een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die geloofd.

Bijbelse normen en waarden nemen een fundamentele plaats in, in mijn identiteit. Voor mij is de Bijbel het gezaghebbende betrouwbare Woord van God. Het inspireert en bemoedigt mij om te leven voor God.

Het hoogste en voornaamste doel van mijn leven is, om deze God te verheerlijken, en me in Hem ten volle te verheugen!

Ik beloof niemand te provoceren of iemand te overtuigen. Iedereen wordt gerespecteerd in wat hij denkt of geloofd. Alleen als iemand vragen of belangstelling heeft, kan ik niet anders dan met de grootste vreugde er over vertellen, want mijn hart is er vol van.


Het rijke Evangelie Woord voor iedereen die het horen wil..

Als mensen zijn we door God geschapen naar Zijn beeld. Door te zondigen hebben we echter onze relatie met God verbroken. Hierdoor hebben we onszelf en de schepping in het verderf gestort. Maar Gods Woord leert ons dat het daar niet ophoudt. In Johannes 3 vers 16 vinden we de kern van de Bijbelse boodschap: "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft."


Dankzij Gods genade ben ik in september 2009 tot levend geloof gekomen in mijn Heiland en Redder, Jezus. Hij is voor mij alles geworden. De reden waarom ik altijd zo vrolijk en opgewekt ben is dat ik mag weten dat Jezus mijn ziel bemint. Hij heeft mij verlost uit de macht van de duisternis en nu mag ik wandelen in het licht met Jezus. En dan nog het mooiste; dat ik straks in het eeuwige leven Hem mag grootmaken en in Zijn aanwezigheid mag zijn. Dit geeft mij een voortdurende diepe vreugde.

"Aan het einde van een mooie dag rietdekken, ben ik weer een dag dichter bij de eeuwige heerlijkheid".Wist je dat in de Bijbel ook word gesproken over:
Kennis, inzicht en allerlei soorten vakmanschap? ​​​​​​​

In de Bijbel, in Exodus 35: 30-35, geeft God meerdere gaven aan twee mannen. Om specifieke taken te vervullen. Bezáleël en Ahóliab hadden een scala aan gaven en talenten. Zo ontvingen ze van God: wijsheid, kennis, inzicht én allerlei vakmanschap! Om allerlei kunstig uitgedacht werk te verrichten. Ik stel mezelf zo voor dat deze twee vakmannen in een werkplaats bezig waren met ontwerpen uit te voeren in goud, zilver en koper. En edelstenen en hout te bewerken​​​​​​​. Hij heeft hen ook het vermogen gegeven om anderen te leren. Dit gedeelte fascineert mij enorm! Ze ontvingen deze gaven en talenten om er mee aan de slag te gaan. Ze kregen de opdracht om de tabernakel te bouwen. En het wordt pas écht bijzonder als je er bij bedenkt​​​​​​​ dat de Gever er Zelf niet minder van werd. Hij was het juist die ze dit alles gaf om Zelf verheerlijkt te worden!
Wat kunnen we leren van de Here Jezus,

over het gebruiken van je gaven en talenten?

Het bekendste stukje hierover uit de Bijbel is denk ik wel de gelijkenis van de talenten, uit Mattheüs 25: 14-30. Interessant is hier vooral de betekenis van het woord talent. Er wordt een geldbedrag mee bedoeld, wat je kan vertalen met iets wat veel waarde heeft. En iedereen wordt dát gegeven waar hij de capaciteit of bekwaamheid voor heeft, passende bij jou persoonlijkheid (vers 15). Waar ben jij goed in? Wat zijn jouw gaven en talenten? Ze zijn tenslotte door een goede Vader aan jou gegeven.


De Here Jezus roept ons er toe op om wat te gaan doen met onze talenten. Ieder mens ontvangt gaven en talenten. Het is een kostbare gift van God! Gaan we er mee woekeren? Hoe kun je ze tot eer van God gebruiken? Geef je Hem de dank voor de talenten die Hij je gegeven heeft?


een positieve christelijke rietdekker

dat is de persoon achter vakkundig rietdekken​​​​​​​